Advert

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'ne (OMÜ) personel alınacak

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi (OMÜ) 42 akademik personel alımı yapacağını duyurdu.

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'ne (OMÜ) personel alınacak
Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'ne (OMÜ) personel alınacak

Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyura göre Samsun 19 Mayıs Üniversitesi (OMÜ) 42 akademik personel alımı yapacak.

2547 sayılı Kanun Hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere OMÜ'ye  öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşıması gerekmektedir.

-Profesör Adayları; Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 14.maddesi gereğince adayların Anabilim Dalları ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçeleri ekinde özgeçmişini, Doçentlik belge suretini, yayın listesini (aday yayın listesinde ve başvuru dilekçesinde BaşlıcaAraştırma Eserini belirtmelidir.), tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan vebelgeleyen 6 takım dosyaları karton kutu içerisinde teslim etmeleri gerekir.

- Doçent adaylarının; Dilekçe, özgeçmişleri, onaylı doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyaları, karton kutu
içerisinde teslim edilmesi gerekir.

- Doktor Öğretim Üyesi adaylarının; yabancı dili belirten bir dilekçe, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ve tasdikli mezuniyet belgesi, doktora veya uzmanlık belgesinin onaylı sureti ile başvurmaları gerekmektedir.Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına Doçentler başvuramazlar.

ÖNEMLİ NOT

1- Müracaat edecek Profesör ve Doçent adaylarının; Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğü Formlar kısmında yayınlanan Akademik Yükseltme veAtama Asgari Koşullarının Sağlandığına İlişkin Bildirim ve Değerlendirme Formunu ve Öğretim Üyesi Bilgi Formunu (bilgisayar ortamında) 1 adet doldurarak başvuruda dilekçe ekinde Özgeçmiş ve Yayın listesi ile birlikte teslim edilmesini, ayrıca, Doçent adaylarının onaylı Doçentlik belgesini teslimetmeleri gerekmektedir.

2- Müracaat edecek adaylar “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanmalarda Uygulanacak Esaslar Yönergesi”nde belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. (http://www.omu.edu.tr) adresinden Üniversitemiz/Kamu Mevzuat Sistemi(KAYSİS)/Yönergelerkısmındanulaşılabilir. Ayrıca başvuracak adayların Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanmalarda Uygulanacak Esaslar Yönergesine göre puanlama listelerinioluşturarak ve imzalayarak (1’er takım) tüm dosyalara koymaları gerekmektedir. (Profesör adaylarının bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini doçentliköncesi ve doçentlik sonrası şeklinde ayırıp, ayrı ayrı puanlandırması gerekir.)

MÜRACAAT YERİ

Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına, diğer adayların ilgili birimlere şahsen
başvurmaları gerekmektedir.Bir kişi birden fazla kadroya müracaat edemez.

MÜRACAAT TARİHİ
İlanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinizmir escortr. (en son yayınlanan ilan dikkate alınacaktır.)
Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
(*) (İngilizce) Anabilim Dalı kadrolarına müracaat edecek bütün adayların "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik"in ilgili maddelerinde belirtilen yabancı dil şartını yerine getirmesi gerekmektedir.
(**) Samsun 2.İdare Mahkemesinin 05.06.2018 tarih ve E:2018/427 sayılı kararı gereğince ilan edilmiştir.

SAMSUN SAMSUNHABER OMÜ PERSONELALIMI
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
TER KOKUSUNUN ÖNLEMENİN YÖNTEMLERİ
TER KOKUSUNUN ÖNLEMENİN YÖNTEMLERİ
Türkler en çok yan yatarak uyuyor
Türkler en çok yan yatarak uyuyor